Máy lạnh Sharp
AH X18XEW 11,300,000 VNĐ
AH X13ZW 7,200,000 VNĐ
AH X10ZW 5,900,000 VNĐ