Máy lạnh Toshiba
H13C4KCVG 9,800,000 VNĐ
H10C4KCVG 7,500,000 VNĐ
H18C4KCVG 14,700,000 VNĐ